2020/07/22Pytania i odpowiedzi cz. 2

 1. Czy piec opalany drewnem podlega wymianie w ramach projektu?

  Nie podlega. W projekcie może zostać dofinansowany piec, które głównie opalane jest paliwem stałym (np. koks, ekogorszek, węgiel, miał), z wyłączeniem biomasy (np. pellet, drewno).

 2. Czy można uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę bez wymiany pieca?

  Nie można. Elementem obowiązkowym w projekcie jest wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła, instalacja fotowoltaiczna stanowi element dodatkowy.

 3. Czy można złożyć wniosek o grant, jeśli sprawa spadkowa dotycząca nieruchomości nie jest jeszcze zakończona?

  Nie można. W projekcie mogą zostać dofinansowane inwestycje realizowane w nieruchomościach z uregulowanym stanem prawnym.

 4. Czy można zmienić źródło ciepła lub zrezygnować z części inwestycji, które zostały wskazane we wniosku?

  Nie można. Wniosek otrzymuje punktację na podstawie zapisów wniosku o grant i dołączonego do niego audytu, dlatego zapisy wniosku muszą zgadzać się z zapisami z uproszczonego audytu energetycznego, a planowana inwestycja musi zrealizować wszystkie elementy opisane we wniosku.

 5. Czy o grant może ubiegać się osoba, która wybudowała budynek na działce, której nie jest właścicielem, a jedynie posiada prawo do dysponowania gruntem na podstawie użyczenia?

  Własność nieruchomości będzie weryfikowana, co do zasady, na podstawie księgi wieczystej.

 6. Czy wymiana pieca z węglowego na gazowy wymaga pozwolenia na budowę?

  Niejasne kwestie wymaganych pozwoleń, zgłoszeń czy uzgodnień, które są regulowane przez przepisy np. prawa budowlanego należy konsultować z właściwym organem np. Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

UWAGA:

Prosimy mieszkańców Gmin o podpisywanie umów z audytorami wykonującymi uproszczone audyty energetyczne oraz przechowywanie faktur za usługę- stanowią one dla Państwa zabezpieczenie należytego wykonania usługi.

Dodatkowo prosimy o zwrócenie uwagi czy przekazany audyt posiada wpisaną datę wykonania oraz właściwy podpis - audyt powinien zostać wykonany, co do zasady, przed rozpoczęciem inwestycji oraz sporządzony przez podmiot wskazany w Ogłoszeniu o naborze właściwym dla Państwa Gminy.

Pozostałe aktualności

2020/09/08Przesunięty dyżur eksperta - Żmigród 14.09.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.09.2020 r. w Gminie Żmigród będzie można skorzystać z porad eksperta

2020/07/17Informacja po spotkaniach dla mieszkańców

Najważniejsze informacje przekazywane podczas prelekcji ekologicznej oraz informacyjnej dotyczącej procedury naboru wniosków.

2020/07/02Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań dla mieszkańców w poszczególnych Gminach.

2020/06/30Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów): od godz. 8:00 dnia 01.07.2020 r. do godz. 15:00 dnia 30.09.2020 r.

2020/06/30Dyżury eksperta

Porad Grantobiorcom udzielać będzie ekspert w trakcie dyżurów w każdej z Gmin biorących udział w projekcie.

2020/06/29Pytania i odpowiedzi cz. 1

Początkowy termin realizacji inwestycji w projekcie.

2020/06/12Przygotowania do ogłoszenia naboru

Ogłoszenia o naborze zostaną umieszczone w lokalnej prasie, na stronie internetowej projektu oraz stronach internetowych właściwych Gmin.

2020/06/01Koszt uproszczonego audytu energetycznego

Określona została maksymalna cena jednostkowa uproszczonego audytu energetycznego.

2020/04/30Termin ogłoszenia naborów

Prognozujemy przesunięcie terminu ogłoszenia naborów.

→ Skorzystaj z dofinansowania ←

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe w
poszczególnych gminach

Gmina Cieszków

Urząd Gimny Cieszków
ul.Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków
tel 71 38 48 102
sekretariat@ug.cieszkow.pl

Gmina Milicz

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz
tel 71 38 40 004
info@milicz.pl

Gmina Prusice

Urząd Miejski w Prusicach
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
tel 71 312 62 24
prusice@prusice.pl

Gmina Twardogóra

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
tel 71 399 22 00
ratusz@twardogora.pl

Gmina Wołów

Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów
tel 71 319 13 05
sekretariat@wolow.pl

Gmina Zawonia

Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
tel 71 312 81 82
urzad@zawonia.pl

Gmina Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel 71 385 30 57
urzad@zmigrod.com.pl