2020/08/27Pytania i odpowiedzi cz. 3

 1. Czy wniosek zostanie sprawdzony od razu po jego złożeniu?

  Nie, wnioski będą oceniane po zamknięciu naboru, przez powołane do tego celu komisje oceny projektów złożone z wyznaczonych pracowników Gmin biorących udział w projekcie.

 2. Co zrobić jeśli w złożonym już wniosku jest błąd, lub wystąpiła konieczność wprowadzenia zmiany?

  Należy wycofać nieprawidłowy wniosek i złożyć nowy.

 3. Jak należy wybrać wykonawcę prac/ dostawcę sprzętu?

  Należy dokonać rozeznania rynku i udokumentować je, np. przegląd ofert internetowych, e-mailowe zapytania, rozeznanie telefoniczne. (Porównanie cen różnych wykonawców/dostawców tego samego zakresu np. zakup pieca gazowego z montażem i wybór najkorzystniejszej oferty)

 4. Czy można złożyć niepełny wniosek i uzupełnić go na późniejszym etapie?

  Nie, należy wypełnić wniosek we wszystkich częściach, które dotyczą Państwa inwestycji. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej komisja oceny projektów ma możliwość jednokrotnego wystąpienia do Grantobiorcy o wyjaśnienie tylko niektórych elementów wniosku. Np. Brak uproszczonego audytu energetycznego skutkuje odrzuceniem wniosku. Konieczne jest również określenie wysokości planowanych wydatków oraz wnioskowanej kwoty dofinansowania, bez tej informacji komisja nie ma możliwości oceny wniosku.

Dodatkowo informujemy, że w zakładce Zasady znajdują się wzory Umowy o dofinansowanie, Wesklu oraz Deklaracji Wekslowej.

Pozostałe aktualności

2020/10/08Informacja o ilości złożonych wniosków o udzielenie grantu

Uprzejmie informujemy, że w okresie trwania naborów złożono łącznie 624 wnioski na kwotę 10 230 290,29 zł.

2020/09/30Zamknięcie naborów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2020 r. o godzinie 15:00 upłynął termin składania wniosków o udzielenie grantu.

2020/09/08Przesunięty dyżur eksperta - Żmigród 14.09.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.09.2020 r. w Gminie Żmigród będzie można skorzystać z porad eksperta

2020/07/17Informacja po spotkaniach dla mieszkańców

Najważniejsze informacje przekazywane podczas prelekcji ekologicznej oraz informacyjnej dotyczącej procedury naboru wniosków.

2020/07/02Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań dla mieszkańców w poszczególnych Gminach.

2020/06/30Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów): od godz. 8:00 dnia 01.07.2020 r. do godz. 15:00 dnia 30.09.2020 r.

2020/06/30Dyżury eksperta

Porad Grantobiorcom udzielać będzie ekspert w trakcie dyżurów w każdej z Gmin biorących udział w projekcie.

2020/06/29Pytania i odpowiedzi cz. 1

Początkowy termin realizacji inwestycji w projekcie.

2020/06/12Przygotowania do ogłoszenia naboru

Ogłoszenia o naborze zostaną umieszczone w lokalnej prasie, na stronie internetowej projektu oraz stronach internetowych właściwych Gmin.

2020/06/01Koszt uproszczonego audytu energetycznego

Określona została maksymalna cena jednostkowa uproszczonego audytu energetycznego.

2020/04/30Termin ogłoszenia naborów

Prognozujemy przesunięcie terminu ogłoszenia naborów.

→ Skorzystaj z dofinansowania ←

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe w
poszczególnych gminach

Gmina Cieszków

Urząd Gimny Cieszków
ul.Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków
tel 71 38 48 102
sekretariat@ug.cieszkow.pl

Gmina Milicz

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz
tel 71 38 40 004
info@milicz.pl

Gmina Prusice

Urząd Miejski w Prusicach
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
tel 71 312 62 24
prusice@prusice.pl

Gmina Twardogóra

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
tel 71 399 22 00
ratusz@twardogora.pl

Gmina Wołów

Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów
tel 71 319 13 05
sekretariat@wolow.pl

Gmina Zawonia

Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
tel 71 312 81 82
urzad@zawonia.pl

Gmina Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel 71 385 30 57
urzad@zmigrod.com.pl