2020/04/30Termin ogłoszenia naborów

Prognozujemy przesunięcie terminu ogłoszenia naborów.

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce nastąpi przesunięcie terminu naborów wniosków w ramach projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt przewiduje elementy wymagające bezpośredniego kontaktu (spotkania z mieszkańcami, funkcjonowanie punktów kontaktowych dla mieszkańców, dyżury ekspertów czy wizyty audytorów). Realizacja powyższych zadań mogłaby nieść ryzyko rozprzestrzenienia zakażeń wśród mieszkańców lub też skutkować nierównym dostępem dla potencjalnych Grantobiorców (seniorzy, osoby z grupy podwyższonego ryzyka).

Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby wdrożenie projektu przebiegło z możliwie niewielkim przesunięciem w czasie.

Informujemy, że nabór wniosków od mieszkańców trwać będzie minimum 3 miesiące od daty ogłoszenia. Kolejność złożenia wniosku nie będzie miała znaczenia przy ocenie wniosku.

Jednocześnie informujemy, że w ramach konkursu wsparcie przyznawane będzie wyłącznie na inwestycje, które zostaną rozpoczęte po ogłoszeniu konkursu. Za rozpoczęcie inwestycji nie uważa się uzyskania dokumentacji technicznej, audytu energetycznego czy też niezbędnych pozwoleń/ zezwoleń dla inwestycji.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej Gminy Żmigród oraz poszczególnych Partnerów projektu. Wkrótce uruchomiona zostanie także dedykowana dla projektu strona internetowa.

Pozostałe aktualności

2020/09/08Przesunięty dyżur eksperta - Żmigród 14.09.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.09.2020 r. w Gminie Żmigród będzie można skorzystać z porad eksperta

2020/07/17Informacja po spotkaniach dla mieszkańców

Najważniejsze informacje przekazywane podczas prelekcji ekologicznej oraz informacyjnej dotyczącej procedury naboru wniosków.

2020/07/02Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań dla mieszkańców w poszczególnych Gminach.

2020/06/30Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów): od godz. 8:00 dnia 01.07.2020 r. do godz. 15:00 dnia 30.09.2020 r.

2020/06/30Dyżury eksperta

Porad Grantobiorcom udzielać będzie ekspert w trakcie dyżurów w każdej z Gmin biorących udział w projekcie.

2020/06/29Pytania i odpowiedzi cz. 1

Początkowy termin realizacji inwestycji w projekcie.

2020/06/12Przygotowania do ogłoszenia naboru

Ogłoszenia o naborze zostaną umieszczone w lokalnej prasie, na stronie internetowej projektu oraz stronach internetowych właściwych Gmin.

2020/06/01Koszt uproszczonego audytu energetycznego

Określona została maksymalna cena jednostkowa uproszczonego audytu energetycznego.

2020/04/30Termin ogłoszenia naborów

Prognozujemy przesunięcie terminu ogłoszenia naborów.

→ Skorzystaj z dofinansowania ←

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe w
poszczególnych gminach

Gmina Cieszków

Urząd Gimny Cieszków
ul.Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków
tel 71 38 48 102
sekretariat@ug.cieszkow.pl

Gmina Milicz

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz
tel 71 38 40 004
info@milicz.pl

Gmina Prusice

Urząd Miejski w Prusicach
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
tel 71 312 62 24
prusice@prusice.pl

Gmina Twardogóra

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
tel 71 399 22 00
ratusz@twardogora.pl

Gmina Wołów

Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów
tel 71 319 13 05
sekretariat@wolow.pl

Gmina Zawonia

Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
tel 71 312 81 82
urzad@zawonia.pl

Gmina Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel 71 385 30 57
urzad@zmigrod.com.pl