nasz cel Co jest celem projektu?

Celem przedmiotowego projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie gmin Obszaru Strategicznej Interwencji Doliny Baryczy tj.: Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne.

dla kogo Dla kogo jest program?

Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

W czym program może mi pomóc?

Na wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

podłączenie do sieci ciepłowniczej

instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła

kotły spalające biomasę

paliwa gazowe

Jak działa projekt?

Projekt polegać będzie na udzielaniu wsparcia w formie grantu na poniesione w ramach realizowanej inwestycji koszty.

Maksymalny poziom wsparcia do 70 % wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota wsparcia to 20 tys. PLN na dom jednorodzinny i 10 tys. PLN na mieszkanie.

Wstępnej weryfikacji dokona audytor podczas sporządzania uproszczonego audytu energetycznego-roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie może przekroczyć 450 kWh/(m2*rok)

Aktualności

2022/12/22Informacja o aktualizacji listy rankingowej - Gmina Prusice

Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się oszczędności w ramach poszczególnych naborów, kolejne wnioski zakwalifikowały się do dofinansowania

2022/12/21Konferencja podsumowująca realizację projektu

28 grudnia 2022 r. godzina 13.00, Zespół Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród

2022/10/31Informacja o aktualizacji listy rankingowej - Gmina Wołów

Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się oszczędności w ramach poszczególnych naborów, kolejne wnioski zakwalifikowały się do dofinansowania.

projekt w liczbach Co chcemy osiągnąć?

W ramach projektu planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 492 główne wysokoemisyjne źródła ciepła

 

17 119 827.09 Wartość Projektu (w pln)

13 176 374.93Wydatki kwalifikowane (w pln)

9 223 462.42Dofinansowanie Wkład UE (w pln)

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe w
poszczególnych gminach

Gmina Cieszków

Urząd Gimny Cieszków
ul.Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków
tel 71 38 48 102
sekretariat@ug.cieszkow.pl

Gmina Milicz

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz
tel 71 38 40 004
info@milicz.pl

Gmina Prusice

Urząd Miejski w Prusicach
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
tel 71 312 62 24
prusice@prusice.pl

Gmina Twardogóra

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
tel 71 399 22 00
ratusz@twardogora.pl

Gmina Wołów

Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów
tel 71 319 13 05
sekretariat@wolow.pl

Gmina Zawonia

Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
tel 71 312 81 82
urzad@zawonia.pl

Gmina Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel 71 385 30 57
urzad@zmigrod.com.pl