Schemat działania projektu

Ogłoszenie naboru
Nabór wniosków o granty
minimum 3 miesiące
Wymiana pieca
Prace można zacząć już po głoszeniu naboru i po wykonaniu uproszczonego audytu energetycznego
Uproszczony audyt energetyczny
lista akredytowanych audytorów
Ocena wniosków
maksymalnie 4 miesiące
Podpisanie umowy
2 miesiące
Wniosek o wypłatę grantu
po zakończeniu inwestycji

Nabór wniosków o granty

Zapoznaj się z ogłoszeniem naboru dla Gminy, w której chcesz realizować projekt
Ogłoszenie Gminy Cieszków Ogłoszenie Gminy
Milicz
Ogłoszenie Gminy
Prusice
Ogłoszenie Gminy Twardogóra Ogłoszenie Gminy Wołów Ogłoszenie Gminy Zawonia Ogłoszenie Gminy Żmigród

Zapoznaj się ze wspólnymi kryteriami oceny Grantobiorców
Pobierz kryteria wyboru Grantobiorców

Umów się z audytorem na opracowanie uproszczonego audytu
W zakładce audytorzy znajdziesz kontakty

Wybierz odpowiedni formularz
Pobierz schemat wyboru formularza

Formularz nr 1

Pliki do pobrania

Formularz nr 2

Pliki do pobrania

Formularz nr 3

Pliki do pobrania

Wypełnij i podpisz wniosek, dołącz wymagane załączniki.

Złóż osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w Gminie właściwej dla planowanej inwestycji
lub
prześlij pocztą w zamkniętej i opisanej kopercie do Gminy właściwej dla planowanej inwestycji.

Podpisanie umowy

Wniosek o wypłatę grantu

→ Skorzystaj z dofinansowania ←

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe w
poszczególnych gminach

Gmina Cieszków

Urząd Gimny Cieszków
ul.Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków
tel 71 38 48 102
sekretariat@ug.cieszkow.pl

Gmina Milicz

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz
tel 71 38 40 004
info@milicz.pl

Gmina Prusice

Urząd Miejski w Prusicach
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
tel 71 312 62 24
prusice@prusice.pl

Gmina Twardogóra

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
tel 71 399 22 00
ratusz@twardogora.pl

Gmina Wołów

Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów
tel 71 319 13 05
sekretariat@wolow.pl

Gmina Zawonia

Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
tel 71 312 81 82
urzad@zawonia.pl

Gmina Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel 71 385 30 57
urzad@zmigrod.com.pl